Người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình thêm lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ
Người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình thêm lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ

Đó là một nội dung quan trọng trọng Văn bản số 2562/UBND-KT về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội./.

TTXVN