Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam
Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân./.

Hanoimoi.com.vn