Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ireland
Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ireland
Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ireland

TTXVN