Xuất khẩu nhiều nông sản chủ lực tăng mạnh
Xuất khẩu nhiều nông sản chủ lực tăng mạnh

TTXVN