1

Đại diện JICA rất cảm kích khi Bộ Tài chính Việt Nam tiến hành tốt việc giải ngân các khoản vay ở Việt Nam. Ảnh: Đức MInh

Tại buổi tiếp, hai bên đã tập trung trao đổi thông tin về những tiến triển trong việc giải quyết nợ xấu và các biện pháp chính sách tăng cường giải quyết nợ xấu; về nguồn tài chính hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế (BHYT) tăng lên theo lộ trình quy định của Luật BHYT và chính sách giảm chi phí BHYT cho người dân.

Đồng thời hai bên cũng trao đổi về nguồn vốn đối ứng cho dự án bệnh viện Chợ Rẫy 2, và dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm về cải thiện khuôn khổ hợp tác đối tác công tư PPP, hợp tác phát triển các dự án PPP…

Thứ trưởng cho biết, để đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu DNNN, ngày 15/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 51/2014/QĐ-TTg một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Tài chính hiện đang quản lý 2 nhóm đối tượng liên quan đến giải quyết nợ xấu là DNNN đang hoạt động và DNNN đang được tái cơ cấu. Bộ Tài chính thông qua các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, quản lý về nợ xấu, quy chế quản lý các khoản nợ, thực hiện cổ phần hóa thông qua DATC...

Để tăng cường giải quyết nợ xấu, Bộ Tài chính thực hiện 2 biện pháp: phê duyệt Đề án tái cơ cấu DATC thông qua việc bổ sung vốn điều lệ, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty và tầm nhìn đến năm 2025, đồng thời phối hợp với JICA thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực quản lý tài chính triển khai tái cấu trúc DNNN”.

Thứ trưởng cũng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với JICA thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, như triển khai hỗ trợ DATC xây dựng Nghị định về hoạt động của DATC, chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn 2025, và hỗ trợ cán bộ Bộ Tài chính nâng cao năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp. Bộ Tài chính mong JICA tiếp tục quan tâm và hỗ trợ Việt Nam để thực hiện thành công tiến trình tái cơ cấu này.

Về cải thiện khuôn khổ hợp tác công tư (PPP), Thứ trưởng Trương Chí Trung cho biết, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quản lý đầu tư theo hình thức PPP. Sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành,̀ Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý vốn nhà nước tham gia vào các dự án cần có sự hỗ trợ của nhà nước (VGF) và thông tư liên tịch quản lý phần vốn phát triển dự án.

Trong thời gian qua, JICA đã làm việc với Bộ Tài chính với mong muốn hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính về VGF và các nghĩa vụ bảo lãnh thuộc phần trách nhiệm của Bộ Tài chính. Các nội dung đề xuất của JICA liên quan đến VGF trùng với các nội dung mà Bộ Tài chính đang triển khai thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật do ADB và AFD tài trợ.

Cũng tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trương Chí Trung đề nghị Chính phủ Nhật Bản xem xét tiếp tục tăng hạn mức vay theo hình thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Việt Nam. Các khoản vay hỗ trợ ngân sách trực tiếp giúp tăng tính linh hoạt của Ngân sách Nhà nước (NSNN) trong thực hiện chính sách tài khóa trước những diễn biến nhanh của thị trường. Các khoản vay hỗ trợ ngân sách trực tiếp hiện đang được Chính phủ Việt Nam sử dụng hiệu quả, hỗ trợ kịp thời cho việc điều hành ngân sách và giảm chi phí vay của NSNN trong những thời điểm vay vốn từ thị trường trong nước không thuận lợi.

Phó Chủ tịch JICA Kiyoshi Kodera đánh giá cao tình hình quản lý và sử dụng các khoản vốn vay nước ngoài nói chung cũng như của Nhật Bản ở Việt Nam. "Việt Nam đang là đối tác phát triển quan trọng của Chính phủ Nhật Bản, nên các khoản vay cho Việt Nam cũng rất lớn", ông Kiyoshi Kodera đánh giá.

Ông Kiyoshi Kodera cho biết, JICA hiện đang xem xét lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi một số dự án đầu tư theo hình thức PPP. Các dự án mà JICA đang nghiên cứu, JICA dự định sẽ hỗ trợ phần vốn NSNN tham gia vào các dự án PPP. Do vậy, JICA mong muốn Bộ Tài chính ban hành khung pháp lý rõ ràng, minh bạch để quản lý phần vốn hỗ trợ này./.

Đức Minh