Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh, lãnh dạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Tài chính. Về phía KBNN gồm các đồng chí trong Ban lãnh đạo, các giám đốc KBNN tỉnh, thành phố, lãnh đạo các Vụ thuộc KBNN.

Bộ trưởng BTC
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hạnh Thảo

Đánh giá về kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2014 của toàn hệ thống, Phó tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đại Trí cho biết, các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn, thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời và chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Bên cạnh đó, toàn hệ thống đã bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014, với tinh thần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong việc tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện dự toán NSNN năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị giao ban giám đốc KBNN. Ảnh: Hạnh Thảo

Cũng theo ông Trí, trong 5 tháng qua, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 234.289 tỷ đồng, đạt 33,3% dự toán. Thông qua kiểm soát chi, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 12.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng.

Đến 31/5/2014, ước chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN khoảng 85.452 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch vốn năm. Trong đó, vốn XDCB tập trung giải ngân được 49.185 tỷ đồng, vốn TPCP giải ngân được 26.270 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân đựoc 9.996 tỷ đồng. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán khoảng 47,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định hoặc sai số học…

Tính đến hết ngày 16/5/2014, KBNN đã huy động TPCP được121.144 tỷ đồng, bằng 57,69% kế hoạch được giao. Ngoài nhiệm vụ phát hành, KBNN đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư với số tiền 54.158 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của hệ thống KBNN trong hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; công tác xây dung đội ngũ cán bộ, công chức...

"Các đồng chí đã xây dựng và giữ gìn được truyền thống đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong toàn hệ thống - đây là tài sản hết sức quý báu, là nhân tố quan trọng quyết định mọi kết quả và thành tích của các đồng chí trong thời gian qua", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong xây dựng cơ chế, trong chỉ đạo, điều hành cần được KBNN sớm khắc phục để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Theo đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 7 tháng còn lại, Bộ trưởng đề nghị KBNN cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đối với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của KBNN, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của hệ thống trong năm 2014. Bám sát hướng dẫn của Bộ Tài chính để làm tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN trong điều kiện kiềm chế lạm phát.

Tiếp đến, KBNN cần chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, chính sách, thực hiện Chiến lược phát triển theo đúng lộ trình đề ra. Sớm trình Bộ phê duyệt nội dung Đề án Tổng Kế toán nhà nước.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, KBNN phải tập trung nguồn lực làm chủ công nghệ; nâng cao kỹ năng vận hành để phát huy cao nhất hiệu quả hệ thống Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách- kho bạc), phục vụ hoạt động chung của ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, KBNN cũng cần tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn, hoàn thành kế hoạch được giao trong những tháng còn lại...

Đặc biệt, KBNN cần khẩn trương kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN, đảm bảo thực hiện đầy đủ 3 chức năng: quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; Tổng Kế toán nhà nước.

Trao quà
Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà thay mặt CBCC toàn hệ thống KBNN trao tặng đồng chí Phạm Sỹ Danh món quà có biểu tượng KBNN với ước mong "hình ảnh KBNN luôn luôn ở trong trái tim Thứ trưởng". Ảnh: Hạnh Thảo
Thay mặt toàn thể CBCC trong toàn hệ thống, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của ngành kho bạc nhà nước.

Nhiệm vụ đặt ra cho KBNN trong 7 tháng còn lại là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà cũng đề nghị, ngay sau hội nghị này, các đơn vị KBNN cần rà soát lại toàn bộ các công việc theo chương trình công tác đề ra từ đầu năm. Đối với các công việc còn chậm, chưa đạt tiến độ cần có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2014.

Các đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục kịp thời các sai sót, tồn tại.

Ngoài ra, KBNN cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn đảm bảo tập trung nhanh, kịp thời và đầy đủ các khoản thu vào NSNN. Theo dõi sát diễn biến tình hình thu chi NSNN để điều hành ngân quỹ linh hoạt, đảm bảo khả năng thanh toán tại tất cả mọi thời điểm, nhất là vào những tháng cuối năm....

Đặc biệt, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh đến việc đào tạo nguồn nhân lực KBNN theo chiều sâu bằng việc lựa chon các công chức trẻ, có năng lực và triển vọng để tập trung đào tạo tại nước ngoài để thực hiện thành công các chức năng, nhiệm vụ mới của hệ thống KBNN.

Hạnh Thảo