Kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày 9/11: Nhiều biển đẹp chốt giá bất ngờ!
Các giám sát viên theo dõi chặt từng thông tin dữ liệu liên tục cập nhật về buổi đấu giá. Ảnh: TL

Kết quả phiên đấu giá buổi sáng

Khung giờ từ 8h00 – 9h00:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Xe con

75A - 333.79

70.000.000 đ

Tỉnh Quảng Trị

Xe con

74A - 232.68

40.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 706.06

50.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 662.66

210.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 635.35

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ngãi

Xe con

76A - 238.39

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 365.68

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 336.36

60.000.000 đ

Tỉnh Long An

Xe con

62A - 358.58

50.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 255.66

50.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe con

38A - 552.89

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 233.88

95.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 596.99

40.000.000 đ

Tỉnh Đắk Nông

Xe con

48A - 202.68

40.000.000 đ

Tỉnh Nam Định

Xe con

18A - 391.99

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 773.39

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 755.77

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 996.89

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 959.66

40.000.000 đ

Tỉnh Hòa Bình

Xe con

28A - 211.99

55.000.000 đ

Tỉnh Nam Định

Xe con

18A - 393.68

60.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 611.89

95.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 568.39

105.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 562.99

65.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 668.79

220.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 551.66

180.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 223.33

100.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 868.89

225.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 426.66

145.000.000 đ

Khung giờ từ 9h15 – 10h15:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Hà Nam

Xe con

90A - 229.68

80.000.000 đ

Tỉnh Kon Tum

Xe con

82A - 126.66

50.000.000 đ

Tỉnh Đồng Tháp

Xe con

66A - 236.79

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 683.99

55.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 661.68

55.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 269.96

45.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 391.39

60.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe tải

60C - 666.79

0 đ

Tỉnh Đắk Lắk

Xe con

47A - 618.18

45.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 345.68

290.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 973.39

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 949.66

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 900.86

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe con

38A - 562.68

80.000.000 đ

Tỉnh Phú Thọ

Xe con

19A - 553.99

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 805.68

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 807.39

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 767.88

50.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 766.77

55.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 505.68

115.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 485.99

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 577.68

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 553.79

70.000.000 đ

Khung giờ từ 10h30 – 11h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Hải Dương

Xe con

34A - 707.68

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 689.79

0 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 157.57

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 833.55

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe con

38A - 558.79

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 222.29

215.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 992.22

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 972.68

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 930.99

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 912.12

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 895.99

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 892.22

45.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 550.68

65.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 484.79

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 444.55

55.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 573.39

0 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 572.39

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Kạn

Xe tải

97C - 036.68

40.000.000 đ

Tỉnh Phú Yên

Xe con

78A - 177.79

130.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 676.99

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 663.79

45.000.000 đ

Tỉnh Bình Định

Xe con

77A - 283.39

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 368.79

95.000.000 đ

Tỉnh Đắk Lắk

Xe con

47A - 622.69

40.000.000 đ

Tỉnh Đắk Lắk

Xe con

47A - 610.99

40.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 595.68

40.000.000 đ

Kết quả phiên đấu giá buổi chiều

Khung giờ từ 13h30 – 14h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 961.68

50.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe tải

20C - 266.68

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 685.68

65.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 677.88

65.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 248.88

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 986.79

105.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 968.86

365.000.000 đ

Tỉnh Phú Thọ

Xe con

19A - 559.68

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Bình

Xe con

17A - 381.99

40.000.000 đ

Tỉnh Lạng Sơn

Xe con

12A - 218.68

55.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 857.57

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 790.88

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 905.55

55.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 885.66

45.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 646.66

60.000.000 đ

Tỉnh Bình Phước

Xe con

93A - 422.79

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 664.66

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Nam

Xe con

90A - 222.25

45.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 597.79

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 279.68

40.000.000 đ

Khung giờ từ 15h – 16h:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 955.66

50.000.000 đ

Tỉnh Yên Bái

Xe con

21A - 175.68

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Bình

Xe con

17A - 391.39

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Bình

Xe con

17A - 378.79

40.000.000 đ

Thành phố Đà Nẵng

Xe con

43A - 799.68

55.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe con

38A - 538.88

55.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 217.89

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 190.68

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 819.68

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 916.99

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 822.77

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 821.68

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 561.88

120.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 551.79

90.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 438.39

50.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 600.55

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 575.39

45.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ngãi

Xe con

76A - 255.55

100.000.000 đ

Tỉnh Quảng Trị

Xe con

74A - 236.99

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Bình

Xe con

73A - 313.13

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Nam

Xe con

90A - 226.99

55.000.000 đ

Tỉnh Vĩnh Phúc

Xe con

88A - 623.68

40.000.000 đ

Tỉnh Kiên Giang

Xe con

68A - 298.99

95.000.000 đ

Tỉnh An Giang

Xe con

67A - 266.68

40.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 729.29

65.000.000 đ

Tỉnh Đắk Nông

Xe con

48A - 202.99

40.000.000 đ

Tỉnh Đắk Nông

Xe con

48A - 202.02

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Tháp

Xe con

66A - 236.36

40.000.000 đ

Khung giờ 8h00 – 9h00: 29/145 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 6 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 11 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc), biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 51K - 868.89 với 225 triệu đồng.

Khung giờ từ 9h15 – 10h15: 22/145 biển số được đấu giá thành công, 1 biển số không có ai trả giá và những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 9 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 60K - 345.68 với 290 triệu đồng.

Khung giờ 10h30 – 11h30: 24/145 biển số được đấu giá thành công, 2 biển số không có ai trả giá và những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 17 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc), biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 37K - 222.29 với 215 triệu đồng

Khung giờ 13h30 – 14h30: 20/145 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 10 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc), biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 36A - 968.86 với 365 triệu đồng.

Ca đấu giá cuối cùng của ngày 9/11 đã khép lại, có 28/162 biển số được đấu giá thành công với mức giá trúng đồng loạt giảm sâu. Biển số 30K - 561.88 có giá trúng cao nhất, ở mức 120 triệu đồng./.