Khai truong

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Với địa chỉ truy cập là http://quochoi.vn, Cổng thông tin điện tử Quốc hội được xây dựng nhằm tạo môi trường giao tiếp, cung cấp thông tin, tuyên truyền các hoạt động, đường lối, chính sách, chủ trương và quảng bá hình ảnh của Quốc hội đến người dân, cử tri trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế. Cổng thông tin điện tử Quốc hội được thể hiện bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Cổng thông tin điện tử Quốc hội được nâng cấp trên cơ sở Trang tin điện tử Quốc hội được xây dựng từ năm 1998. Việc xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử Quốc hội có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển của Quốc hội./.

H.Y