bộ-phận-một-cửa-cục-thuế-khánh-hòa.jpg

Bộ phận một cửa Cục Thuế Khánh Hòa hỗ trợ chính sách thuế cho người nộp thuế.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 900 tỷ đồng, giảm 8,65% và thu từ sản xuất kinh doanh trong nước đạt 5.079 tỷ đồng, tăng 3,99%.

Báo cáo cũng cho thấy, trong tổng thu nội địa có 10/18 khoản thu tăng, gồm: thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế tăng 40,57%; thu xổ số kiến thiết tăng 22,32%; thu lệ phí trước bạ tăng 19,52%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 12,32%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,63%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 9,17%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 8,43%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 1,03%; thu thuế bảo vệ môi trường tăng 0,69%...

Tuy nhiên, bên cạnh những khoản thu tăng, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn 8/18 khoản thu có tiến độ nộp ngân sách nhà nước giảm như: Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giảm 70,96%; thu phí và lệ phí giảm 36,76%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản giảm 16,11%; thu khác ngân sách giảm 12,54%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước giảm 10,8%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương giảm 7,59%; thu tiền sử dụng đất giảm 4,89%./.

Văn Tuấn