Hải quan Khánh Hòa

Ông Trần Hải Sơn và ông Nguyễn Ngọc Lân thực hiện ký kết. Ảnh: Mai Sương

Theo đó, trong thời gian tới, hai lực lượng sẽ triển khai các hoạt động cụ thể, như: thiết lập đường dây nóng; phối hợp trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức; trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, tội phạm và các hoạt động khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mỗi bên.

Trong quá trình thực hiện, hai lực lượng thường xuyên trao đổi, bàn bạc để tổ chức hoạt động nghiệp vụ đảm bảo sự phối hợp thống nhất, giữ gìn đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hoạt động đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Định kỳ và đột xuất hai bên trao đổi thông tin, tài liệu, phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng và phổ biến pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan, về an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Định kỳ 6 tháng một lần, hai bên sẽ luân phiên tổ chức họp giao ban và hàng năm tổ chức tổng kết, nhằm đánh giá quá trình triển khai thực hiện quy chế, kiến nghị giải quyết những vấn đề vướng mắc để đề ra phương hướng phối hợp tiếp theo.../.

Mai Sương-HA