Kho bạc Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2024

KBNN TP. Hà Nội phối hợp đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: TL

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội cho biết, năm 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ngay từ đầu năm 2023, KBNN Hà Nội luôn bám sát dự toán thu của HĐND thành phố giao, chỉ đạo các KBNN trực thuộc chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM) tập trung nhanh và hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Đặc biệt, trong năm 2023, KBNN Hà Nội đã tiếp tục mở rộng thêm 27 tài khoản chuyên thu với ngân hàng thương mại cổ phần, nâng tổng số tài khoản chuyên thu và thanh toán song phương điện tử là 250 tài khoản, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nộp tiền vào NSNN.

Trong công tác kiểm soát chi, KBNN Hà Nội luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND thành phố về điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023. Đồng thời, KBNN Hà Nội luôn chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, tạo mọi điều kiện để các đơn vị giao dịch và thanh toán được thuận lợi; đảm bảo 100% các khoản thanh toán được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến.

Góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, KBNN Hà Nội đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm. Đồng thời, trên cơ sở kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được phân bổ chi tiết cho các dự án, KBNN Hà Nội đã thực hiện kiểm soát theo đúng quy định. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các bộ, sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án kịp thời giải quyết những vướng mắc, sớm hoàn thiện hồ sơ gửi tới kho bạc để thanh toán.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, người đứng đầu KBNN Hà Nội cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; chỉ đạo công chức thực hiện công tác kiểm soát chi, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ mà không rõ lý do…

Đặc biệt, KBNN Hà Nội tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến của kho bạc; triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

KBNN Hà Nội tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai các đề án, dự án lớn, quan trọng như dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...

Tổng thu ngân sách nhà nước qua kho bạc 409.899 tỷ đồng

Kết thúc năm 2023, tổng thu NSNN qua KBNN Hà Nội là 409.899 tỷ đồng, đạt 116,2% so với dự toán giao (352.919 tỷ đồng). Với kết quả này, TP. Hà Nội là một trong 10 địa phương đứng đầu trong toàn quốc có số thu cao và vượt dự toán giao.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết tháng 12/2023, KBNN Hà Nội đã kiểm soát và thanh toán 55.254 tỷ đồng, đạt 74,1% kế hoạch vốn giao (74.603 tỷ đồng).