Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Phòng, từ ngày 4/7/2022 đến hết ngày 11/8/2022, tổng số lệnh liên thông đi thanh toán liên ngân hàng (TTLNH) là 6.799 lệnh, chiếm 94% tổng số lệnh thanh toán đi ngân hàng.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Thành công thí điểm thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung
Công chức KBNN Hải Phòng đang thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Ảnh: Đ.V

Tổng số lệnh liên thông đến TTLNH là 1.446 lệnh. Trong đó, số lệnh liên thông đến TTLNH chuyển sang tài khoản chờ xử lý trong TTLNH là 280 món.

Với kết quả này, KBNN Hải Phòng đã thực hiện thí điểm thành công việc thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung.

Theo đánh giá từ KBNN Hải Phòng, việc thanh toán này đã tác động tích cực đến việc giảm thời gian thực hiện quy trình thanh toán của các thành viên tham gia quy trình. Do đó, các giao dịch viên có nhiều thời gian hơn trong việc kiểm soát chứng từ và giảm được sai sót trong quá trình thanh toán. Đồng thời việc thanh toán cho đối tượng thụ hưởng cũng nhanh và kịp thời hơn.

Kết quả này cho thấy, trong quá trình triển khai thí điểm, KBNN Hải Phòng có gặp nhiều thuận lợi vì chương trình mở rộng thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung được tích hợp với Chương trình thanh toán song phương. Do vậy, các thành viên tham gia chương trình đã cơ bản thuần thục trong xử lý các lệnh đi, đến.

Đặc biệt, đội hỗ trợ của KBNN thường xuyên, kịp thời hỗ trợ, trao đổi những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chương trình.

Tuy nhiên, cũng theo KBNN Hải Phòng, vì là triển khai thí điểm nên không tránh được những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đơn cử như đối với các món sai lầm ngân hàng trả về, thanh toán viên không chọn được COA để hạch toán trực tiếp vào tài khoản đơn vị chuyển tiền do ngân hàng không ghi đúng tài khoản đơn vị nhận (mặc dù ngân hàng ghi đầy đủ số lệnh thanh toán của lệnh chuyển vào nội dung chứng từ). Hiện tại các món trả về sai lầm đều đưa hết về tài khoản chờ xử lý trong thanh toán theo mã phòng KTNN hoặc phòng KSC, rất khó theo dõi và dẫn đến rủi ro trong thanh toán…

Thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung đã tác động tích cực đến việc giảm thời gian thực hiện quy trình thanh toán của các thành viên tham gia quy trình. Do đó, các giao dịch viên của kho bạc có nhiều thời gian hơn trong việc kiểm soát chứng từ và giảm được sai sót trong quá trình thanh toán. Đồng thời việc thanh toán cho đối tượng thụ hưởng cũng nhanh và kịp thời hơn.

Do đó, KBNN Hải Phòng đề xuất, đối với các lệnh thanh toán sai lầm đến chương trình, cho phép hoàn thiện theo tài khoản sai lầm trong thanh toán kết hợp với mã quan hệ ngân sách của đơn vị ngân sách chuyển tiền. Phòng Kiểm soát chi hàng ngày có trách nhiệm kiểm tra tài khoản sai lầm với mã quan hệ ngân sách đầu 7 để xử lý.

Đối với lệnh thanh toán sai lầm do ngân hàng trả lại mà chưa ghi đúng tài khoản, đề nghị sửa chương trình cho phép thanh toán viên có thể tra cứu lệnh thanh toán gốc khi ngân hàng đã ghi đầy đủ thông tin số lệnh thanh toán chuyển tiền đi trong nội dung.