Từ ngày 1 - 15/3/2022, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 2 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ với khối lượng phát hành đạt 3.500 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn 10 năm là 1.500 tỷ đồng, 15 năm là 1.000 tỷ đồng, 30 năm là 1.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước huy động được 35.962 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu chính phủ
Công chức Kho bạc Nhà nước Sơn La thực hiện kiểm soát chi nguồn vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2022, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 35.962 tỷ đồng, đạt 9% nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính phủ năm 2022 được Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng) và 34,2% kế hoạch quý I/2022 (105.000 tỷ đồng); kỳ hạn phát hành bình quân là 16,26 năm, lãi suất phát hành bình quân là 2,40%/năm, kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,32 năm.

Trong công tác thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ, trong tháng 3/2022 (từ 1 - 15/3/2022), đơn vị đã thanh toán trên 13.137 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu chính phủ (trong đó, thanh toán gốc 9.450 tỷ đồng, thanh toán lãi 3.687,2 tỷ đồng).

Lũy kế từ đầu năm đến 15/3/2022, Kho bạc Nhà nước đã thanh toán 52.212,4 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu chính phủ (thanh toán gốc 27.556 tỷ đồng, thanh toán lãi 24.656,4 tỷ đồng).

Cũng báo cáo từ Kho bạc Nhà nước cho biết, trong công tác quản lý ngân quỹ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với Kho bạc (cả bằng nội tệ và ngoại tệ).

Ngoài việc triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành đã được Bộ Tài chính phê duyệt, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện mua 400 triệu USD để đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả bằng ngoại tệ trong tháng 3/2022.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện gửi có kỳ hạn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại theo phương thức đấu thầu điện tử và ký hợp đồng điện tử. Theo đó, trong tháng 3/2022 (tính đến hết ngày 15/3/2022), Kho bạc Nhà nước đã thực hiện gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại với tổng số tiền là 27.999 tỷ đồng; giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại với tổng giá trị giao dịch lần 1 là 199,3 tỷ đồng.