Để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT – TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiến hành khảo sát khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Ứng dụng khảo sát, đánh giá được mở trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN từ ngày 17/5/2023 đến ngày 17/6/2023.

Kho bạc Nhà nước thực hiện khảo sát khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công
Công chức KBNN Tuyên Quang rà soát số liệu giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: H.T

KBNN cho biết, việc khảo sát không có sự tham gia của KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện. Ý kiến đánh giá của các đơn vị tham gia khảo sát được bảo mật thông tin, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đơn vị. Đồng thời, với các ý kiến tham gia đánh giá sẽ giúp KBNN nắm bắt được thông tin trực tiếp từ chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm căn cứ đề xuất các giải pháp tham mưu với các cơ quan cấp trên và các cấp chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, ước thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 của cả nước từ đầu năm đến ngày 30/4/2023 là 110.633,6 tỷ đồng, đạt 14,66% kế hoạch, đạt 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 đạt 17,09% kế hoạch và đạt 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Với các ý kiến tham gia đánh giá sẽ giúp KBNN nắm bắt được thông tin trực tiếp từ chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm căn cứ đề xuất các giải pháp tham mưu với các cơ quan cấp trên và các cấp chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Hiện có 3 bộ và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 20%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Đồng Tháp (38,3%), Bến Tre (36,96%), Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (36,66%), Tiền Giang (33,85%), Phú Thọ (32,99%). Bên cạnh đó vẫn còn tới 47 bộ, cơ quan trung ương và 27 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%, trong đó có 32 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương giải ngân đạt dưới 5% kế hoạch./.