Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ từ ngày đầu năm

Trong năm 2022, bám sát nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị SDNS, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao.

Bước sang năm 2023, KBNN đặt mục tiêu tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả, thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức giao dịch. Để triển khai các mục tiêu, ngay từ đầu tháng 1/2023, KBNN đã ban hành quyết định về kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của toàn hệ thống với 10 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm.

Cụ thể, toàn hệ thống KBNN tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả, đúng tiến độ Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực kho bạc để nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo chặt chẽ trong công tác quản lý.

Ngay từ đầu năm, các địa phương tích cực giải ngân vốn đầu tư công.
Ngay từ đầu năm, các địa phương tích cực giải ngân vốn đầu tư công.

Cơ quan KBNN tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), tăng cường quản lý nợ công; quản lý chặt chẽ thu, chi NSNN. Trong đó, toàn ngành tập trung tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN và báo cáo tài chính nhà nước năm 2021.

Đồng thời, toàn hệ thống KBNN sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý; thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền và thực hiện quản lý Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 đúng quy định.

Làm việc ngay từ đầu năm, không đi du xuân, chúc tết

Để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cũng như thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, cả hệ thống KBNN đã vào cuộc ngay sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Ông Nguyễn Công Điều - Giám đốc KBNN Đắk Lắk cho biết, ngoài việc yêu cầu cán bộ công chức, viên chức khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đơn vị đã đề ra chương trình công tác ngay từ đầu năm. Theo đó, KBNN Đắk Lắk đã giao nhiệm vụ cho từng phòng, ban, các đơn vị KBNN trực thuộc và từng cán bộ công chức; xây dựng kế hoạch quý, tháng, năm, kế hoạch cải cách hành chính và các nội quy, quy chế để tổ chức thực hiện ngay.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, ngay ngày làm việc đầu tiên, KBNN Đắc Lắk đã tập trung vào việc kiểm soát, thanh toán nguồn vốn đầu tư công để kịp tiến độ năm ngân sách (31/1/2023).

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Công Điều, KBNN Đắk Lắk cũng đã bắt tay ngay vào việc thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư chuẩn bị cho việc chuyển nguồn khi kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán và kịp thời nhập ngay dự toán của năm 2023 trên hệ thống Tabmis để cấp phát ngay cho các đơn vị SDNS và các đối tượng thụ hưởng. “Đến thời điểm này, KBNN Đắk Lắk đã thực hiện cấp phát vốn đầu tư và vốn chi thường xuyên đều đảm bảo an toàn, đúng chế độ, đúng định mức” - Giám đốc KBNN Đắk Lắk nhấn mạnh.

Thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo về chất lượng và tiến độ

Để thực hiện thành công 10 nhiệm vụ trọng tâm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị KBNN địa phương chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động kết hợp kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ tại các đơn vị KBNN khi đi công tác tại địa phương. Đồng thời, các đơn vị KBNN bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Tại KBNN Đà Nẵng, ngay từ ngày đầu đi làm sau nghỉ tết, không khí làm việc đã rất khẩn trương. Giám đốc Phan Quảng Thống cho biết, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đơn vị đã ra quy định nghiêm cấm công chức đi du xuân, lễ chùa, chúc tết trong giờ hành chính và tuyệt đối không sử dụng xe công đi lễ chùa.

Đồng thời, để thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, KBNN Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch hành động và cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ cụ thể như: cùng ngành Tài chính thành phố phấn đấu đạt và vượt dự toán thu NSNN năm 2023; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và của UBND thành phố trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2023; đảm bảo an ninh, an toàn trong các hoạt động nghiệp vụ, lĩnh vực công nghệ thông tin, trong thanh toán và quản lý tiền, tài sản của Nhà nước; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị…

Đặc biệt, trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, kết thúc năm ngân sách 2022, mặc dù đạt tỷ lệ trên 100% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng so với kế hoạch vốn đã được điều chỉnh thì tỷ lệ giải ngân của Đà Nẵng chỉ đạt mức khá so với bình quân chung của cả nước. Để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 của địa phương, Giám đốc KBNN Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã đưa ra kế hoạch tiếp tục chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những nút thắt của công tác này ngay từ đầu năm, giúp cho từng đồng vốn đầu tư công phát huy được hiệu quả cao nhất trong xã hội…

Năm 2023 được dự báo sẽ còn không ít khó khăn phía trước, nhưng với vai trò và trọng trách được giao, toàn hệ thống KBNN đã và đang rất nỗ lực để đảm bảo "dòng chảy" ngân sách không bị đứt gãy, đưa kịp thời nguồn vốn ngân sách đến nhanh với các đối tượng thụ hưởng để phát triển nền kinh tế ngày càng vững mạnh hơn.

Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao cho kho bạc quản lý

Đây là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong năm 2023. Theo đó, KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc nêu cao trách nhiệm người dứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị và trong toàn hệ thống; thực hiện nghiêm các quy định của KBNN về quản lý công chức kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi, công tác kế toán và thanh toán trong hệ thống KBNN; chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự toàn cơ quan, trật tự nội vụ của từng đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.