Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 4/2024, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục diễn ra sôi động. Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng 12,03% so với tháng trước, đạt 269.402 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo danh nghĩa tăng 10,43% đạt 33.528 tỷ đồng/phiên. Trong đó, phiên giao dịch ngày 16/4/2024 có khối lượng giao dịch lớn nhất đạt 420.128 hợp đồng.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tiếp tục tăng hơn 12%

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày cuối tháng đạt 46.863 hợp đồng, giảm 5,49% so với tháng trước. Ngày 9/4/2024 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 60.483 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 4/2024, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ so với tháng trước, đạt tỷ trọng 2,69% giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi đó giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán giảm từ 2,17% xuống còn 1,94% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tiếp tục tăng hơn 12%
Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Tại thời điểm cuối tháng 4/2024, số lượng tài khoản được mở tiếp tục tăng (2,35%) so với cuối tháng 3/2024, đạt 1.623.474 tài khoản./.