Trên thị trường chứng khoán tuần qua (13 - 17/6), khối ngoại đã mua vào 254 triệu cổ phiếu, trị giá 9.500 tỷ đồng; trong khi bán ra 220 triệu cổ phiếu, trị giá 8.286 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức hơn 34,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 1.214 tỷ đồng.

Theo số liệu từ MBS, trên HOSE, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng với giá trị 964 tỷ đồng. Mua ròng thông qua khớp lệnh đạt 927 tỷ đồng.

Tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng 11/20 nhóm ngành so với 13/20 ở tuần trước đó, các nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng là: ngân hàng, hóa chất, chứng khoán...

Đối với nhóm ETF, tuần vừa qua khối ngoại mua ròng ở nhóm là FinSelect, FinLead trung bình 295 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua 108 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối này đã mua ròng nhóm VNDiamond với giá trị 154 tỷ đồng.

Tại sàn HOSE, HPG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 110 tỷ đồng. VND và DXG được mua ròng lần lượt 71 tỷ đồng và 68 tỷ đồng. Trong khi đó, VIC bị bán ròng mạnh nhất với 151 tỷ đồng. DXG và NVL bị bán ròng lần lượt 103 tỷ đồng và 65 tỷ đồng.

Khối ngoại có thêm một tuần mua ròng tích cực

Như vậy, kể từ đầu năm, khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE 1.427 tỷ đồng, trong đó mua ròng thông qua khớp lệnh 338 tỷ đồng và mua ròng thông qua thỏa thuận 1.089 tỷ đồng.

Tại sàn HNX, khối ngoại cũng có tuần mua ròng thứ 4 liên tiếp với giá trị gấp 2,4 lần tuần trước và đạt 44,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 663.995 cổ phiếu.

Taị sàn HNX, HUT được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 19,7 tỷ đồng. CEO đứng sau với giá trị mua ròng là 12,5 tỷ đồng. TNG và MBG được mua ròng lần lượt 3,2 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng. Chiều ngược lại, SHS đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại sàn này với 24,2 tỷ đồng. THD và PVS bị bán ròng lần lượt 5,8 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng liên tiếp lên thành 7 tuần nhưng giá trị giảm 45% so với tuần trước và ở mức 205 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 3,9 triệu cổ phiếu.

Ở sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất mã BSR với 61,3 tỷ đồng, bỏ xa mã đứng sau là SIP với chỉ 2,2 tỷ đồng. Chiều ngược lại, ABC bị bán ròng mạnh nhất với 47,5 tỷ đồng. LTG đứng sau nhưng giá trị bán ròng chỉ là 2,2 tỷ đồng./.