Theo đó, trong tuần cuối năm, trên sàn HOSE, khối ngoại đã chấm dứt chuỗi 2 tuần bán ròng liên tiếp bằng việc mua ròng 1.234 tỷ đồng. Khối này mua ròng thông qua khớp lệnh đạt 1.311 tỷ đồng. Kể từ đầu năm, khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE 57.871 tỷ đồng, trong đó bán ròng thông qua khớp lệnh 72.758 tỷ đồng và mua ròng thông qua thỏa thuận 14.887 tỷ đồng.

Tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng 16/20 nhóm ngành so với 8/20 ở tuần trước đó, các nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng là: Ngân hàng, dầu khí, Vingroup, logistics, hóa chất,...

Đối với nhóm ETF, tuần cuối năm, khối ngoại mua ròng ở nhóm là FinSelect, FinLead trung bình 502 tỷ đồng trong khi tuần trước bán 141 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã mua ròng nhóm VN Diamond với giá trị 590 tỷ đồng.

Khối ngoại kết thúc năm bằng tuần mua ròng trên HOSE

Tại sàn HOSE, theo số liệu từ MBS, trong năm 2021, toàn bộ 10 cổ phiếu trong danh sách bán ròng mạnh nhất sàn HOSE đều có giá trị trên 1.000 tỷ đồng. HPG đứng đầu danh sách bán ròng toàn thị trường chứng khoán năm 2021 với giá trị lên đến 18.925 tỷ đồng. VPB và VNM đứng sau với giá trị bán ròng lần lượt 9.331 tỷ đồng và 6.630 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 4.663 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu xét về khớp lệnh, cổ phiếu chỉ được mua ròng trên 379 tỷ đồng. STB đứng thứ 2 trong danh sách mua ròng với 4.206 tỷ đồng. Hai chứng chỉ quỹ ETF nội FUEVFVND và FUESSVFL đều được mua ròng mạnh với giá trị lần lượt 3.173 tỷ đồng và 1.154 tỷ đồng nhưng chủ yếu thông qua thỏa thuận.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng mạnh nhất mã CEO với giá trị 2.434 tỷ đồng. Trong số lượng bán ra cổ phiếu CEO năm 2021 có sự đóng góp lớn của Pyn Elite Fund. Trong những ngày cuối năm, tổ chức này liên tục bán ra cổ phiếu CEO ở vùng giá cao. PYN Elite Fund đầu tư vào CEO vào cuối năm 2015 khi đó cổ phiếu có giá chỉ loanh quanh 9.000 đồng - 10.000 đồng/cổ phiếu. So với mức giá hiện nay, PYN đã lãi khoảng 7 lần sau 6 năm nắm giữ. Đứng thứ 2 trong danh sách bán ròng của khối ngoại sàn HNX là VND với 486 tỷ đồng. PVS cũng bị bán ròng trên 413 tỷ đồng. Trong khi đó, THD được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 1.152 tỷ đồng. PVI và IDC đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 290 tỷ đồng và 189 tỷ đồng.

Ở sàn UPCoM, cổ phiếu MML bị khối ngoại sàn UPCoM bán ròng mạnh nhất năm 2021 với giá trị 2.403 tỷ đồng, bỏ xa mã đứng sau là VTP với 287 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, ACV dẫn đầu danh sách mua ròng sàn này với giá trị 580 tỷ đồng. CTR và MCH được mua ròng lần lượt 272 tỷ đồng và 252 tỷ đồng./.