khung trinh do quoc gia

Khung trình độ Quốc gia sẽ giúp Việt Nam nâng cao tính cạnh tranh trên trường quốc tế. (Ảnh minh họa).

Việc xây dựng một Khung trình độ quốc gia chung giúp cho các cơ quan tuyển dụng lao động đánh giá được năng lực của người lao động đang dự tuyển dựa trên trình độ đạt được của cá nhân người lao động. Bên cạnh đó, Khung Trình độ quốc gia cũng sẽ giúp các sinh viên học liên thông từ các trình độ nghề chuyển học tiếp các bậc trình độ mang tính chuyên môn hàn lâm…

Quan trọng hơn, Khung Trình độ phải thể hiện được việc có đáp ứng đúng các yêu cầu về chuẩn năng lực và kỹ năng do các cơ quan tuyển dụng đưa ra nhằm đảm bảo tính phù hợp giữa trình độ đào tạo với yêu cầu của ngành công nghiệp qua đó tăng tính cạnh tranh cho nền kinh tế.

Chính vì vậy, Hội nghị lần này sẽ thu hút sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan, các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp, các tổ chức xã hội và tổ chức nghề vào các thảo luận về các vấn đề liên quan đến xây dựng Khung trình độ quốc gia tại Việt Nam, với mục đích đưa ra được một mô hình phù hợp cho Việt Nam.

Đặc biệt, thông qua tư vấn từ chuyên gia của Vương quốc Anh và các nước trong khối ASEAN, Việt Nam mong muốn được tìm ra một Khung hợp lý cho Khung trình độ nghề quốc gia/ Khung trình độ quốc gia, để từ đó có thể tham chiếu với Khung trình độ của các nước trong khối ASEAN.

Được biết, Chiến lược phát triến giáo dục Việt Nam và Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt vào năm 2012. Các mục tiêu đặt ra trong các bản Chiến lược thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, cung cấp lực lao động có trình độ và kỹ năng giúp Việt Nam có thể cạnh tranh và hội nhập với kinh tế thế giới.

Hiện nay, Bộ GD & ĐT và Bộ LĐ - TB & XH đã thống nhất một trong những nội dung trọng tâm của hai bản Chiến lược là xây dựng Khung Trình độ giáo dục quốc gia. Hai Bộ cũng thống nhất phối hợp xây dựng một khung trình độ chung, bao gồm các trình độ bậc đại học và trình độ nghề, nhằm đạt mục đích đảm bảo chất lượng, tính thống nhất và công nhận trình độ lẫn nhau giữa các nước./.

Thái Hằng