HN

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị từ điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng KTNN Lào Malaithong Kommasith nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn giữa cơ quan KTNN ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực hoạt động của từng cơ quan, góp phần hỗ trợ chính phủ quản lý tài chính công một cách minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả hơn. Trước xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các cơ quan KTNN buộc phải nâng cao năng lực và tham gia vào quá trình chuyển đổi.

Theo Tổng KTNN Campuchia Kim Som Suor, việc lựa chọn chủ đề kiểm toán thu ngân sách qua hệ thống công nghệ thông tin trong thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng nổ như hiện nay là thực sự có ý nghĩa, thể hiện vai trò quan trọng của các cơ quan KTNN trong việc hỗ trợ chính phủ quản lý tài chính công một cách minh bạch, hiệu quả.

Đồng chủ trì hội nghị, Tổng KTNN Việt Nam Trần Sỹ Thanh cho biết, theo xu hướng chung của thế giới, rất nhiều các đơn vị được kiểm toán ở Việt Nam đã thiết lập và triển khai chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số. Theo Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin của KTNN giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, KTNN Việt Nam tập trung mạng phát triển các phần mềm để hỗ trợ quản lý và hoạt động kiểm toán trên nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng thời, Luật sửa đổi và bổ sung Luật KTNN 2019 bổ sung quy định cho phép KTNN được quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

"Việc khai thác dữ liệu kiểm toán qua hệ thống công nghệ thông tin với nhiều công cụ hỗ trợ sẽ giúp công tác kiểm toán thu ngân sách không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, thời gian và không gian. Theo đó, kiểm toán viên có thể kiểm toán bất cứ hồ sơ nào tại trụ sở cơ quan thuế. KTNN cũng sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời gian, nhân lực trong quá trình khai thác dữ liệu…" - Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh nói.

Tuy nhiên, Tổng KTNN Việt Nam cũng đánh giá việc thực hiện quy định này trên thực tế còn nhiều khó khăn và vướng mắc từ việc cụ thể hóa các mức độ tiếp cận, đối tượng tiếp cận, kỹ năng và kinh nghiệm của kiểm toán viên trong việc truy cập hệ thống của đơn vị được kiểm toán; một số đơn vị được kiểm toán không thực sự phối hợp.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan KTNN ba nước đã có bài trình bày, chia sẻ kinh nghiệm về tình hình thực tiễn, những thách thức và giải pháp trong hoạt động kiểm toán thu ngân sách qua hệ thống công nghệ thông tin.

Kết thúc hội nghị, ba cơ quan thống nhất Hội nghị lần thứ 10 sẽ diễn ra vào năm 2023 tại Hà Nội, với chủ đề là "Kiểm toán trong trạng thái bình thường mới". Theo đó, từ nay đến Hội nghị lần thứ 10, ba bên sẽ tổ chức 1 hội thảo chung về theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán và 1 khóa đào tạo chung về kiểm toán hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước.

Hoàng Yến