Kiên quyết với hành vi gian lận tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
Nguồn: Tổng cục Thuế Đồ họa: Văn Chung

Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người nộp thuế

Thời gian qua, công tác quản lý về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhận được rất nhiều sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính. Để đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp (DN), ngày 9/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Công điện số 07/CĐ-TCT yêu cầu các cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục khẩn trương thực hiện công việc liên quan đến công tác hoàn thuế.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế cũng đã có Thông báo 588/TB-TCT ngày 28/8/2023 giao Vụ Chính sách chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị và các cục thuế địa phương rà soát, tổng hợp toàn bộ các vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan tới công tác hoàn thuế GTGT tại luật, nghị định, thông tư để tháo gỡ khó khăn.

Nhờ được đẩy nhanh tiến độ, tính đến hết ngày 29/8/2023, cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 90% so với cùng kỳ thực hiện.

Kiên quyết với hành vi gian lận tiền hoàn thuế giá trị gia tăng

Kiểm tra phát hiện hành vi gian lận

Tổng cục Thuế yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ hoàn thuế tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, bên cạnh việc đẩy nhanh xác minh hồ sơ hoàn thuế tạo thuận lợi cho DN hoàn thuế, cần tiếp tục tăng cường rà roát, kiểm tra phát hiện hành vi gian lận, trục lợi tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước.

Ông Vũ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Cụ thể, ngành Thuế đã hoàn cho hoạt động xuất khẩu là 71.161 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 81,6% tổng số đã hoàn, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022; đã hoàn cho dự án đầu tư là 15.707 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18% tổng số đã hoàn, bằng 169% so với cùng kỳ năm 2022; đã hoàn cho trường hợp khác là 323 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,4% tổng số đã hoàn, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2022.

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý hoàn thuế, mới đây Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành nhằm phổ biến, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, phòng chống gian lận hoàn thuế GTGT. Tại hội nghị này Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng đánh giá, công tác quản lý hoàn thuế cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực từ phía các DN trong thực hiện kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế, hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Việc quyết liệt triển khai xử lý giải quyết hồ sơ hoàn thuế đã góp phần quan trọng trong khơi thông nguồn vốn, tạo luồng tiền cho DN. Tuy nhiên, các chính sách, quy định của Nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN vẫn tiếp tục bị một số DN lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT với các thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng nói chung, cơ quan thuế nói riêng trong việc phát hiện và đấu tranh với những hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Thông tin tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng cho biết, việc Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị nhằm tập trung phổ biến, chia sẻ cụ thể các kinh nghiệm, giải pháp trong thực tế triển khai công tác quản lý, phòng chống gian lận hoàn thuế GTGT, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức thuế trong thực thi nhiệm vụ.

Hội nghị cũng đã ghi nhận 11 báo cáo tham luận đến từ Cục Thanh tra - Kiểm tra và lãnh đạo cục thuế các địa phương. Theo đó, qua thực tế quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT, các cục thuế đã nhận diện được những hành vi vi phạm gian lận phổ biến trong hoàn thuế GTGT và đã tổng hợp thành bộ tài liệu tham khảo để đề ra biện pháp ngăn chặn. Cơ quan thuế sẽ kiên quyết đấu tranh đối với những hành vi gian lận trong hoàn thuế; đồng thời phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, khởi tố vi phạm trong hoàn thuế GTGT.

Chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý

Cùng với việc ghi nhận kinh nghiệm từ các địa phương, đại diện Ban Quản lý rủi ro (Tổng cục Thuế) thông tin, hiện đơn vị đã nghiên cứu xây dựng dự thảo quyết định áp dụng “Bộ Chỉ số tiêu chí phân tích rủi ro để phân loại hồ sơ hoàn thuế” tự động trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế.

Giao nhiệm vụ cho cơ quan thuế các cấp trong việc quản lý hoàn thuế, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng yêu cầu, thời gian tới các cục thuế tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 07/ CĐ-TCT ngày 9/8/2023 và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT. Trong thời gian ứng dụng công nghệ thông tin chưa hỗ trợ việc phân loại hồ sơ hoàn thuế theo “Bộ Chỉ số tiêu chí phân tích rủi ro để phân loại hồ sơ hoàn thuế”, cơ quan thuế các cấp tiếp tục cử cán bộ, công chức thuế có trình độ nghiệp vụ thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các cục thuế cần đẩy nhanh công tác phối hợp xác minh đối với các trường hợp sau khi phân tích hồ sơ có nhận định có dấu hiệu rủi ro cao, vi phạm đảm bảo đầy đủ, kịp thời thông tin xác minh. Đối với các hồ sơ đã phát hiện các hành vi, dấu hiệu gian lận nhằm trục lợi tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước, cần nhanh chóng củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; đồng thời thông báo bằng văn bản cho DN được biết và căn cứ kết luận của các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định./.