công dân

Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm bảo hộ đưa công dân về nước trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới. Ảnh: TL.

Tại dự thảo thông tư đã quy định rõ nội dung chi thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, gồm: chi phí cho cán bộ của cơ quan đại diện Việt Nam đi công tác phục vụ nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân; đi thăm lãnh sự để tìm hiểu tình hình đối với các trường hợp công dân bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ, bị xét xử, tù đày các khoản tiền vé máy bay, tàu xe đi lại, tiền xăng dầu, tiền công tác phí theo chế độ quy định hiện hành.

Ngoài ra còn có các khoản chi khác, như: chi cước phí thông tin liên lạc, cước phí bưu điện gửi tài liệu bảo hộ công dân; chi mời cơm, tặng quà cho cơ quan, tổ chức của chính quyền nước sở tại; chi trợ giúp những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, trợ giúp các khoản chi phí đưa công dân là nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Đối với chi trợ giúp những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, trợ giúp các khoản chi phí đưa công dân là nạn nhân của tội phạm mua bán người, thông tư nêu rõ: trợ giúp những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn khi tự họ và gia đình họ không có khả năng tài chính để khắc phục, các khoản chi phí như phương tiện vận chuyển tại nước sở tại, lương thực, thực phẩm, nơi ở tạm thời và nhu yếu phẩm cần thiết khác theo chứng từ chi thực tế trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Những trường hợp này thủ trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quyết định phù hợp với thẩm quyền quy định tại thông tư này và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đối với những trường hợp công dân bị mắc bệnh hiểm nghèo (danh mục các bệnh hiểm nghèo theo quy định hiện hành), bị tử vong, bị tai nạn nghiêm trọng nguy cơ đến tính mạng, khi tự họ và gia đình họ không có khả năng tài chính để khắc phục; hoặc các trường hợp gặp rủi ro nghiêm trọng cần bảo hộ (chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố), ngoài các chi phí theo quy định, nếu cần trợ giúp thêm chi phí phương tiện về nước và các chi phí khác có liên quan thì cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Dự thảo thông tư quy định, hàng năm căn cứ tình hình thực hiện bảo hộ công dân đến thời điểm lập dự toán và ước thực hiện năm hiện hành, kế hoạch nhiệm vụ bảo hộ công dân năm kế hoạch và nội dung chi, mức chi quy định tại thông tư này. Bộ Ngoại giao lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán của Bộ Ngoại giao gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Dự thảo thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi được ký ban hành./.

Minh Anh