Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xuất cấp gạo cho các đối tượng tại tỉnh Lào Cai.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xuất cấp gạo cho các đối tượng tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: PV

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai khó lường, Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng xuất hàng dự trữ quốc gia khi có quyết định của cấp có thẩm quyền để kịp thời ứng phó với các tình huống đột xuất, cấp bách.

Xuất cấp 52.454 tấn gạo hỗ trợ cho người dân

Ông Phạm Việt Hà - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý hàng cho biết, từ cuối năm 2020 đến nay liên tiếp, dồn dập là các đợt thiên tai và tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân một số địa phương. Với chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) xác định nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để đảm bảo xuất cấp ngay hàng dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ kịp thời nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh có nhu cầu hỗ trợ từ nguồn lực DTQG, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đặc biệt quan trọng.

Trong thời gian từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/4/2021, Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho các cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 52.454 tấn gạo để hỗ trợ các địa phương. Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cục DTNN khu vực đã chủ động có phương án, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh và các đơn vị có kế hoạch giao, nhận gạo. Kết quả, Tổng cục DTNN đã hoàn thành xuất cấp hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu 9.083 tấn gạo cho 14 tỉnh; hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021 là 5.454 tấn gạo cho 10 tỉnh; thực hiện dự án trồng rừng 1.514 tấn cho tỉnh Thanh Hóa; hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020 - 2021 khoảng 34.700 tấn cho 45 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã giao các cục DTNN khu vực triển khai xuất cấp 1.454,5 tấn muối ăn để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai năm 2020 cho các tỉnh: Quảng Bình (815 tấn) và Hà Tĩnh (639,5 tấn); xuất 18 bộ máy phát điện loại 30KVA cho tỉnh Quảng Nam để khắc phục hậu quả mưa lũ trong năm 2020.

Về triển khai kế hoạch nhập hàng DTQG năm 2021, ông Phạm Việt Hà cho biết, thực hiện nhập tăng hàng DTQG theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng cục DTNN đã giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2021 cho các cục DTNN khu vực và văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện đến nay: Đối với việc mua 190.000 tấn gạo, các cục DTNN khu vực đã tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu 190.000 tấn gạo; tiến độ nhập kho đến ngày 10/5/2021 là 161.500 tấn/190.000 tấn (đạt 85% kế hoạch). Số gạo còn lại các đơn vị tiếp tục triển khai nhập mua theo hợp đồng đã ký, thời hạn thực hiện đến ngày 15/6/2021.

Đối với việc mua 80.000 tấn thóc, tổng cục giao các cục DTNN khu vực mua theo thời vụ thu hoạch lúa Đông Xuân trên địa bàn các cục DTNN khu vực quản lý. Cụ thể: Đối với mua 9.000 tấn thóc tại khu vực Nam Bộ, đến ngày 15/4/2021 các cục DTNN khu vực đã hoàn thành đạt 100% kế hoạch. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tổng cục DTNN đã phê duyệt kế hoạch mở kho mua 15.000 tấn thóc tại các cục DTNN khu vực: Đà Nẵng 5.000 tấn; Nghĩa Bình 5.500 tấn; Nam Trung Bộ 4.500 tấn; thời gian mở kho mua từ ngày 10/5/2021 đến 15/7/2021.

Sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, cấp bách

Theo ông Phạm Việt Hà, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, biến đổi của thiên tai thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường, Tổng cục DTNN luôn quán triệt đến cán bộ công chức ngành Dự trữ tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Một là, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện vận chuyển, bốc xếp; kiểm tra chất lượng hàng hóa trong kho DTQG; bố trí cán bộ, công chức ứng trực để sẵn sàng triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện việc xuất kho, vận chuyển, giao nhận hàng DTQG đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, kịp thời theo kế hoạch tiếp nhận của UBND các địa phương, đơn vị ngay sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh và các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xuất cấp hàng DTQG kịp thời ứng cứu, hỗ trợ nhân dân các địa phương bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và trong thời gian sớm nhất.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các bộ, ngành trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý, phân bổ, tiếp nhận sử dụng hàng DTQG đã được trang cấp, hỗ trợ; bảo đảm nguyên tắc: quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ nguồn lực DTQG cho các địa phương kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống đột xuất, cấp bách.

Xuất cấp gần 1.500 tấn muối


Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/4/2021 Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất cấp hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu 9.083 tấn gạo cho 14 tỉnh; hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021 là 5.454 tấn gạo cho 10 tỉnh; thực hiện dự án trồng rừng 1.514 tấn cho tỉnh Thanh Hóa; hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020 - 2021 khoảng 34.700 tấn cho 45 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các cục Dự trữ Nhà nước khu vực triển khai xuất cấp 1.454,5 tấn muối ăn để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai năm 2020 cho các tỉnh: Quảng Bình 815 tấn và Hà Tĩnh 639,5 tấn; xuất 18 bộ máy phát điện loại 30KVA cho tỉnh Quảng Nam để khắc phục hậu quả mưa lũ trong năm 2020.

Thanh Mai