Theo số liệu từ SSI Research, trên thị trường trái phiếu chính phủ tuần qua, Ngân hàng Chính sách xã hội không gọi thầu thành công, tuy nhiên khối lượng đăng ký có sự cải thiện so với tuần trước. Như vậy, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động được tổng cộng 2,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu ở kỳ hạn 3 năm, với lãi suất trúng thầu tương đương với lợi suất trên thị trường thứ cấp.

Trong khi đó, Kho bạc Nhà nước tiếp tục có một tuần phát hành trái phiếu chính phủ thành công khi gọi thầu 3,1 nghìn tỷ đồng trên tổng cộng 4,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ đăng ký, ở tất cả các kỳ hạn 10 và 15 năm và giúp tỷ lệ trúng thầu đạt 68%. Các kỳ hạn 10 và 15 năm huy động được 75% và 78% khối lượng đăng ký với lợi suất trúng thầu tăng 3 điểm cơ bản so với lần trúng thầu trước đó (lần lượt ở 2,43% và 2,37%). Tính đến hiện tại, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành 18,1% kế hoạch quý và 15,7% kế hoạch phát hành cả năm.

Lãi suất trái phiếu chính phủ biến động tăng mạnh trên thị trường thứ cấp

Trên thị trường thứ cấp, ngoài trừ kỳ hạn 1 và 5 năm, thì lãi suất trái phiếu tăng mạnh (10-16 điểm cơ bản) và tương đồng với diễn biến lãi suất trái phiếu chính phủ trong khu vực. Kết tuần đóng cửa như sau: 1 năm (1,71%, -4 bps), 3 năm (2,15%; +11 bps); 5 năm (2,38%, 0 bps); 10 năm (3,30%, +15 bps); 15Y (3,49%, +16 bps); 20Y (3,48%, +12 bps) và 30Y (3,57%, +12 bps).

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tiếp tục biến động mạnh, với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày giảm, lên 7,4 nghìn tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại mua ròng 110 tỷ đồng, ở kỳ hạn 1 năm. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, khối ngoại bán ròng 2,7 nghìn tỷ đồng./.