Lâm Đồng: Top khá trong giải ngân vốn đầu tư công

Thi công nút giao thông TP. Đà Lạt nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Để đạt được kết quả trên, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, nhờ sự sát sao vào cuộc quyết liệt của các cấp lãnh đạo và cả hệ thống chính trị của địa phương ngay từ đầu năm 2022.

Đối với những công việc cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các chủ đầu tư, nhà thầu kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các khâu phát sinh ngay từ cơ sở để đảm bảo tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cho rằng, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng qua mặc dù đạt khá nhưng vẫn chậm so kỳ vọng. Trong thời gian còn lại của năm 2022, theo ông Hiệp, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công là trách nhiệm của UBND các cấp trong bố trí, sắp xếp, điều hành. Vì vậy, nếu không bố trí sắp xếp vốn được thì chuyển vốn sang địa phương khác. Địa phương nào mà lãnh đạo không có khả năng quản lý thì xem xét thay.

“Nhiệm vụ giải ngân vẫn cần phải tăng tốc, Sở Kế hoạch - Đầu tư giữ vai trò đầu mối, chủ trì phải kiên quyết hơn nữa trong kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị để đảm bảo tiến độ từ nay đến cuối năm” – ông Hiệp nhấn mạnh./.