Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay từ đầu năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế của tỉnh tập trung thực hiện kế hoạch đề ra về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế; bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí, lệ phí, tránh tình trạng thất thu, nợ đọng thuế; kiểm soát việc kê khai, nộp thuế, tập trung vào các hộ khoán; quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ; tăng cường kiểm soát, đôn đốc nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Lạng Sơn: Phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp quý IV/2021
Lạng Sơn: Phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp quý IV/2021 bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, tính đến ngày 15/12/2021 toàn ngành thuế của tỉnh Lạng Sơn đã thu ngân sách được 2.985 tỷ đồng, đạt 136,6% dự toán Bộ Tài chính giao; đạt 125,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 102,6% so với cùng kỳ năm 2020; dự ước đến hết năm 2021, toàn ngành thuế tỉnh Lạng Sơn thực hiện thu ước đạt 3.050 tỷ đồng, bằng 139,59 % dự toán Bộ Tài chính giao; đạt 127,88% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 103,13% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong chương trình hội nghị, đại diện doanh nghiệp tại các điểm cầu được lãnh đạo cục thuế tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn quán triệt, hướng dẫn nội dung cơ bản của một số nghị quyết, nghị định, quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và thông tư của Bộ Tài chính về công tác thuế (trực tuyến và cung cấp đường link) như: một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; giảm tiền thuê đất; ưu đãi đầu tư đặc biệt; về hóa đơn, chứng từ; về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế...

Cùng với đó, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác thuế (thực hiện các thủ tục theo quy định, chứng từ, hóa đơn, chi tiết về các sắc thuế...) do các doanh nghiệp nêu ra đã được lãnh đạo Cục thuế tỉnh và các phòng chuyên môn giải đáp thoả đáng, bảo đảm tính pháp lý, chính xác, phù hợp với yêu cầu và sát với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh.

Từ nhiều năm nay, cơ quan thuế Lạng Sơn thường xuyên làm tốt công tác phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp. Hiện nay, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn sát sao chỉ đạo công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động, linh hoạt việc phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến; thường xuyên duy trì mối liên hệ giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp bằng các hình thức trực tiếp, điện thoại, tin nhắn, zalo, mạng xã hội...

Đây là việc làm cụ thể hoá chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19", thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, xã hội./.