mienbac

An toàn hàng hải luôn được Tổng công ty đặt lên hàng đầu. Ảnh: VMSN

Lãnh đạo Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc cho biết, trong năm 2019, với những nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động, Tổng công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty đạt hơn 134 tỷ đồng, bằng 116,3% so với năm 2018 và bằng 120,7% so với với kế hoạch năm 2019.

Bên cạnh đó, công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải, khảo sát thông báo hàng hải, hoa tiêu, nạo vét duy tu luồng hàng hải; công tác sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình, tài sản đảm bảo an toàn hàng hải... luôn được Tổng công ty quan tâm, tập trung nguồn lực thực hiện.

Sản lượng dẫn tàu đạt 40.297 lượt, doanh thu tương đương 437 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch giao, bằng 110,4% so với năm 2018. Giá trị thực hiện công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2019 là hơn 418 tỷ đồng...

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công, năm 2020 và các năm tiếp theo Tổng công ty cần phát huy hơn nữa mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Qua đó không ngừng nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động. Đồng thời, Tổng công ty cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Trí Dũng