bat dong sn

Ảnh: Minh họa

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến tháng 11/2014, các nhà đầu tư Malaysia có 478 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 10,74 tỷ USD, đứng thứ 8 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam

Quy mô vốn bình quân 1 dự án của Malaysia là 22,5 triệu USD/dự án, cao hơn so với mức bình quân chung 1 dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay (là 14,3 triệu USD/dự án).

Đến nay, Malaysia đã đầu tư vào 18 trên tổng số 21 ngành kinh tế theo hệ thống phân ngành của Việt Nam, trong đó lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ nhất với 14 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5,53 tỷ USD (chỉ chiếm 3% tổng số dự án nhưng chiếm tới 51,5% tổng vốn đầu tư).

Tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 221 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký đạt xấp xỉ 1,9 tỷ USD (chiếm 46,2% tổng số dự án và 17,7% tổng vốn đầu tư). Lĩnh vực cấp nước; xử lý chất thải chỉ có 3 dự án, số vốn đầu tư đăng ký là 1,17 tỷ USD (chiếm 0,6% tổng số dự án và 10,9% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các lĩnh vực khác.

Tính đến nay, Malaysia đã đầu tư vào 33/63 tỉnh, thành phố có vốn FDI của Việt Nam, trong đó đứng đầu là thành phố Hồ Chí Minh với 175 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 5,5 tỷ USD (chiếm 36,6% tổng số dự án và 51,3% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 2 là thủ đô Hà Nội với 83 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 2,7 tỷ USD (chiếm 17,4% tổng số dự án và chiếm 25,1% vốn đăng ký).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, hiện Việt Nam ưu tiên thu hút kêu gọi đầu tư nước ngoài vào những ngành mà Malaysia có thế mạnh như các ngành dầu khí, khí ga hóa lỏng, thiết bị điện tử... các dự án sử dụng nhiều lao động và tài nguyên sẵn có của Việt Nam; các dự án chế biến nông thuỷ sản.

Và với sự thành lập của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015, đây sẽ là những cơ hội tốt để cộng đồng doanh nghiệp các nước trong khu vực nói chung, Việt Nam - Malaysia nói riêng đẩy mạnh giao thương, tăng cường hợp tác đầu tư.

Trung Ninh