Malaysia ky vong phuc hoi kinh te thong qua hiep dinh RCEP hinh anh 1
Logo biểu tượng của các nước thành viên tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

Dựa trên hệ thống thương mại đa phương tuân theo các quy tắc, RCEP sẽ tạo điều kiện cho Malaysia hội nhập sâu rộng hơn vào nền thương mại - đầu tư tự do toàn cầu nhờ xóa bỏ khoảng 90% thuế quan giữa các nước thành viên.

Theo thông cáo, Malaysia sẽ được hưởng các lợi ích từ RCEP, bao gồm dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, tăng cường tạo thuận lợi thương mại, dỡ bỏ các rào cản đối với lĩnh vực dịch vụ cũng như cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các quy định liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, triển khai mua sắm của chính phủ và thương mại điện tử. Trong đó, các doanh nghiệp sẽ nâng cao nhận thức về vai trò của mình trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, việc làm và đổi mới.

Khi thế giới dần phục hồi sau đại dịch Covid-19, RCEP là công cụ quan trọng để tái tạo sức sống cho các doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế thông qua việc giảm bớt rõ rệt các rào cản đối với thương mại trong khu vực.

Ngoài việc cải thiện cách thức kinh doanh, RCEP sẽ đánh dấu việc tạo ra các chuỗi cung ứng khu vực mới cũng như củng cố các mạng lưới hiện có, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước khi điều kiện hội nhập hệ sinh thái thương mại toàn cầu.

Với quy mô thị trường rộng lớn gồm 15 quốc gia chiếm gần 30% dân số toàn cầu và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thế giới, RCEP sẽ đưa khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở thành trung tâm mới của thương mại toàn cầu, dự kiến tổng thương mại sẽ tăng gần 42 tỷ USD.

Trong ASEAN, Malaysia có khả năng sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ hiệp định này trong lĩnh vực xuất khẩu với mức tăng 200 triệu USD./.