Ảnh minh họa: V.Luyện

Theo đó, căn cứ vào Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, một số Nghị định sửa đổi, bổ sung và Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính về vấn đề trên, Bộ Tài chính có ý kiến về đề nghị hỗ trợ kinh phí miễn thủy lợi phí của UBND tỉnh Long An như sau:

Bộ Tài chính quyết định bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh số tiền hơn 51,7 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2012.

Đồng thời, cũng tại công văn trên, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Long An thực hiện rút dự toán số tiền hơn 51,7 tỷ đồng được bổ sung tại KBNN theo quy định để thực hiện chính sách trên./.

Vũ Luyện