Mở được 2 ngày, cửa khẩu Bắc Phong Sinh lại tiếp tục tạm dừng thông quan đến 7/10
Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Từ ngày 23/2/2022, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) - Lý Hỏa (TP. Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) phải tạm dừng hoạt động do phía Trung Quốc triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 26/9/2022, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn bắt đầu thông quan trở lại sau 7 tháng tạm dừng. Ngay trong ngày đầu tiên thông quan trở lại, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh), đã làm thủ tục cho 2 xe hàng tạp hóa nhập khẩu.

Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, lực lượng chức năng 2 bên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, lực lượng chức năng cửa khẩu Bắc Phong Sinh thực hiện phương án vùng xanh an toàn, cơ quan hải quan bố trí đầy đủ lực lượng ở các khâu nghiệp vụ, sẵn sàng giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Việc bố trí công nhân xếp hàng hóa còn hạn chế.

Tuy nhiên, đến ngày 28/9, sau 2 ngày mở lại hoạt động, cửa khẩu Bắc Phong Sinh lại phải tạm dừng thông quan, do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông báo từ phía Trung Quốc, cửa khẩu Bắc Phong Sinh sẽ dừng hoạt động đến hết ngày 7/10/2022.

Như vậy, tính từ đầu năm 2022 đến nay, cửa khẩu Bắc Phong Sinh có 2 lần phải tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19./.