bảo hiểm xã hội

Chi trả bảo hiểm xã hội. Ảnh: Internet

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) mở rộng thêm 2 đối tượng tham gia bảo hiểm xã bắt buộc gồm: người lao động có hợp đồng lao động 1-3 tháng và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Trong phần tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm xã hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH và đa số phiếu tán thành quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có sự hỗ trợ của Nhà nước trong phạm vi 2 chế độ hưu trí và tử tuất, trong đó Nhà nước đóng 14%, người lao động đóng 8%.

Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nêu rõ, việc quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia BHXH nhằm góp phần đảm bảo an sinh và thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Về chính sách khuyến khích để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Luật quy định mang tính nguyên tắc việc Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho nông dân, lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời giao Chính phủ căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ để quyết định mức hỗ trợ, nhóm đối tượng hỗ trợ và thời điểm hỗ trợ cho phù hợp.

Quốc hội cũng thông qua cách tính lương hưu hàng tháng được sửa đổi theo hướng tăng dần số năm đóng. Cụ thể, từ 1/1/2018, mức lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm với lao động nữ và 16 năm với lao động nam. Với lao động nam, từ năm 2019 mức này tương tứng với 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Bên cạnh đó, mức bình quân lương hàng tháng để tính lương hưu của khu vực công cũng được điều chỉnh theo lộ trình. Cụ thể, tính bình quân 15 năm cuối từ khi luật có hiệu lực thi hành 1/7/2015 đến 31/12/2019; từ 1/1/2020 đến 31/12/2024 tính bình quân của 20 năm cuối; từ 1/1/2025 trở đi tính bình quân của toàn bộ thời gian.

Khu vực kinh tế tư nhân đang thực hiện quy định tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu...

Luật cũng quy định lao động nam được nghỉ việc 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi và từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc .

Luật mới cũng quy định rõ cơ quan BHXH được thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội của DN

Theo Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, dự kiến bộ máy thực hiện công tác thanh tra sẽ là đội ngũ cán bộ đang làm công tác kiểm tra của cơ quan BHXH hiện nay, để không làm tăng thêm biên chế khi thực hiện thẩm quyền này. Đồng thời, thanh tra của ngành Lao động – thương binh và xã hội, thanh tra của ngành Tài chính phải tăng cường chức năng thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, trong đó có việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH của cơ quan BHXH.

Đức Minh