Theo đó, ông Nguyễn Ánh Hồng bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về sở hữu (mua tổng cộng 450.700 cổ phiếu của CtyCP Sông Đà Cao Cường (Mã Ck: SCL) tính đến ngày 07/10/2013, chiếm 5,01% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của CtyCP Sông Đà Cao Cường).

Ngoài ra, ông Hồng còn bị phạt 30 triệu đồng do không báo cáo theo quy định khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (thực hiện bán 15.900 cổ phiếu SCL vào ngày 27/2/2014 và bán 93.900 cổ phiếu SCL vào ngày 4/3/2014, dẫn tới tỷ lệ sở hữu lần lượt giảm từ 8,08% xuống còn 7,9% và 6,36%).

Tổng mức phạt đối với ông Nguyễn Ánh Hồng là 80 triệu đồng.

Các mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên