Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Vũ Văn Quân bị phạt 100 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Ngày 22/10/2021, ông Vũ Văn Quân đã thực hiện giao dịch mua 523.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (Mã Ck: PPE) dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 271.300 cổ phiếu PPE lên 794.300 cổ phiếu PPE (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 13,57% lên 39,72% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam), nhưng ông Vũ Văn Quân không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

Một cổ đông PPE bị xử phạt do không đăng ký chào mua công khai theo quy định
Ảnh minh họa

Bên cạnh mức xử phạt tiền, ông Quân phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Theo công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 08/12/2021, ông Vũ Văn Quân công bố về việc không còn là cổ đông lớn, số cổ phiếu đã bán là 495.000 cổ phiếu PPE, số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 cổ phiếu, ngày không còn là cổ đông lớn là ngày 03/12/2021./.