Quyết định xử phạt nêu rõ, bà Nguyễn Thị Mai Xuân bị phạt 45 triệu đồng, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 20/7/2020, bà Nguyễn Thị Mai Xuân - người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Dung, Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (mã Ck: MQN), đặt lệnh mua 485.527 cổ phiếu MQN theo hình thức thỏa thuận nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

Quyết định xử phạt được đưa ra theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên