Theo đó, MWG dự kiến sẽ phát hành hơn 10,25 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, được chia làm 2 đợt để đảm bảo đúng quy định không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty trong 12 tháng (đợt phát hành gần đây nhất là tháng 1/2021 với tỷ lệ 3%).

Trong đó, đợt 1 công ty sẽ phát hành 9,32 triệu cổ phiếu, tương đương 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong năm 2021 theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Thời gian thực hiện ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận, dự kiến trong tháng 3 và tháng 4/2021.

Đối với đợt 2, MWG sẽ phát hành 932.250 cổ phiếu còn lại, tương đương 0,2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, thời điểm phát hành vào năm 2022 theo quy định của HĐQT.

Trước đó, đầu tháng 1 vừa qua, công ty đã phát hành 13,5 triệu cổ phiếu MWG cho 5.529 nhân viên, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm, mỗi năm 25% số cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng.

Trên thị trường, cổ phiếu MWG hiện được giao dịch với giá 128.100 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên