Theo đó, Hội đồng quản trị PNJ dự kiến phát hành hơn 3,34 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 1% số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành là 20.000 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch 17/6, thị giá PNJ đang tạm dừng ở mức 96.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành cổ phiếu ESOP kể trên của PNJ chỉ tương đương 21% thị giá cổ phiếu này giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thời gian phát hành dự kiến là quý II, III/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của tập đoàn có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2023, bao gồm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp trung…

PNJ dự kiến sẽ phát hành 3,34 triệu cổ phiếu ESOP
Ảnh minh họa

Trong đó, 100% lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, 70% lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ 3.347 tỷ đồng lên 3.380 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 4 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 33%, đạt 16.049 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 915 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu 37.148 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến lên 2.089 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 6% so với mức nền kỷ lục năm 2023. Như vậy, với kết quả 4 tháng trên, đơn vị đã thực hiện được 43,2% kế hoạch doanh thu và 43,8% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm./.