cảng hải phòng

Hoạt động cảng biển năm 2016 mang lại lợi nhuận trước thuế gần 923 tỷ đồng cho Vinalines. Ảnh: Cảnh Dương

Theo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), năm 2016 tổng sản lượng vận tải biển toàn tổng công ty đạt hơn 24 triệu tấn, bằng 107% năm 2015, bằng 114% kế hoạch; tổng sản lượng hàng thông qua cảng đạt hơn 78 triệu tấn, bằng 117% so với năm 2015, bằng 106% kế hoạch. Doanh thu đạt 16.013 tỷ đồng, bằng 90% năm 2015, bằng 94% kế hoạch. Lợi nhuận cân bằng.

Quyền Tổng giám đốc Vinalines Nguyễn Cảnh Tĩnh cho biết, hoạt động cảng biển của Vinalines năm 2016 có những khởi sắc mang lại mức lợi nhuận trước thuế gần 923 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ và hoạt động khác năm 2016 cũng ghi nhận mức lãi gần 1.140 tỷ đồng, hầu hết các doanh nghiệp dịch vụ của Vinalines đều kinh doanh có lãi trừ Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines lỗ. Trong đó, hoạt động vận tải biển chịu mức lỗ 1.980 tỷ đồng do sự lao dốc của thị trường cũng như chưa tiến hành thanh lý được các tàu già, hoạt động kém hiệu quả trong danh sách đăng ký bán theo kế hoạch từ đầu năm 2016.

Cũng theo ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, điểm sáng nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinalines năm 2016 là việc tổng công ty đã phối hợp được sức mạnh của các doanh nghiệp thành viên trong 3 khối: vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải để tạo ra chuỗi cung ứng dịch vụ toàn diện tới các khách hàng, đem lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Trong công tác thị trường, Vinalines cũng đã có bước tiến đáng kể khi triển khai hoạt động marketing quốc tế với các hãng tàu lớn trên thế giới cũng như tìm kiếm các thị trường mới ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam, mở đầu cho việc hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, tiến tới đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến trong lĩnh vực hàng hải được lựa chọn hàng đầu tại khu vực.

Năm 2016 là năm tiếp tục thành công trong công tác tái cơ cấu nợ của Vinalines. Ngoài ra, Vinalines cũng hoàn thành công tác giải thể, phá sản các doanh nghiệp trực thuộc nhằm thu gọn bộ máy, phạm vi hoạt động để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực mang lại hiệu quả cao cho Tổng công ty.

Đồng thời đẩy mạnh xử lý các tồn đọng như xử lý các tài sản tàu biển đóng dở dang; rà soát và xây dựng danh sách cần xử lý đối với các tàu già, hoạt động kém hiệu quả, chi phí giá thành cao, gây lỗ cho doanh nghiệp./.

Trí Dũng