Theo đó, 1.058.041.615 cổ phiếu của Nam A Bank sẽ niêm yết trên sàn HOSE với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán niêm yết của Nam A Bank là hơn 10.580 tỷ đồng.

Giá tham chiếu là 15.900 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động +/-20%, như vậy giá cổ phiếu của NAB trong phiên giao dịch đầu tiên sẽ dao động quanh 12,720 đến 19,080 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 29/2, cổ phiếu NAB đã hủy giao dịch trên UPCoM, giá đóng cửa ngày 28/02 là 16.500 đồng/cổ phiếu.

Nam Á Bank lên sàn HOSE với giá 15.900 đồng/cổ phiếu vào ngày 8/3
Ảnh minh họa

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản NAB đạt hơn 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm, gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Các chỉ tiêu quan trọng khác như: huy động vốn đạt gần 165.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm, dư nợ cho vay đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm.

Nam A Bank ghi nhận kết quả khả quan về các khoản lãi thuần so với đầu năm 2023 như: Thu nhập lãi thuần đạt hơn 6.600 tỷ đồng (tăng hơn 30%), lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 600 tỷ đồng (tăng 116%), lãi thuần từ hoạt động khác đạt hơn 330 tỷ đồng (tăng 10,1%)… Từ đó, giúp lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Ngân hàng này đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Nam A Bank được tổ chức ngày 18/3, ngân hàng đã thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Nam A Bank lên sàn HNX hoặc HOSE tùy điều kiện của thị trường.

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022 nhưng sau đó chủ động hoãn nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường./.