nam  a bank

Ông Trần Ngọc Tâm- Tổng Giám đốc Nam A Bank phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mỹ Bình

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Nam A Bank đã thông qua việc chi trả cổ tức với mức chia cổ tức là 14,68% và đồng thuận thông qua các kế hoạch kinh doanh quan trọng nhằm tăng trưởng quy mô hoạt động trong năm 2021.

Đáng chú ý là Nam A Bank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 148.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2020; Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 122.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020, mục tiêu kỳ vọng và phấn đấu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.400 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu kinh doanh quan trọng nêu trên, Nam A Bank sẽ tiếp tục triển khai và hoàn chỉnh mô hình tài chính toàn diện, gia tăng tiện ích và trải nghiệm khách hàng trên cơ sở 2 yếu tố cốt lõi là công nghệ và con người đã, đang và sẽ được Nam A Bank tiếp tục đầu tư và nâng cao trong thời gian tới.

Theo đó, Nam A Bank xác định, số hóa tiếp tục là chiến lược mũi nhọn trong mọi hoạt động. Nam A Bank sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ về chuyển đổi số với mục tiêu quản trị, điều hành trên nền tảng số, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hiện Ngân hàng đã hoàn thiện và nâng cấp liên tục hệ sinh thái công nghệ (Robot OPBA - VTM OneBank - App OpenBanking).

Đồng thời, Nam A Bank đã hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành giai đoạn đầu hệ thống nhận diện định danh điện tử (eKYC) nhằm tiện ích hóa quy trình xác minh, giúp khách hàng giảm bớt thời gian, chi phí đến quầy giao dịch trực tiếp.../.

Ngọc Linh