nam long

Nam Long sẽ phát hành để đầu tư cho dự án Akairi, nhưng thời điểm này một số cổ đông chủ chốt cũng đang bán cổ phiếu ra.

Đây là đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 vừa được Hội đồng quản trị công ty này nhất trí thông qua. Số lượng cổ phiếu phát hành là 60 triệu cổ phiếu, tương ứng với 600 tỷ đồng giá trị tính theo mệnh giá.

Theo phương án phát hành, giá chào bán thấp nhất dự kiến là 30.800 đồng/cổ phiếu, giá chào bán cao nhất dự kiến là 37.600 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm phát hành, căn cứ vào tình hình thị trường và kết quả đàm phán với nhà đầu tư, Hội đồng quản trị sẽ có nghị quyết thông qua mức giá chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Về mục đích sử dụng vốn, công ty dự kiến sử dụng 1.800 tỷ đồng tài trợ một phần vốn đầu tư dự án Akari – Lô F.

Dự án Akari nằm ở quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, có diện tích 8,5ha, bao gồm 5.000 căn hộ và 23.000 m2 diện tích thương mại. Dự án sẽ triển khai thành 3 giai đoạn, giai đoạn 1 gồm 1.862 sản phẩm, giai đoạn 2 là 1.723 sản phẩm và giai đoạn 3 là 1.242 sản phẩm.

Ngoài ra, Nam Long cũng sẽ sử dụng 200 tỷ đồng để góp vốn vào công ty con để nhận chuyển nhượng dự án PG Hải Phòng. Trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn.

Về kinh doanh, Nam Long đạt doanh thu thuần 235,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với 416,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 366,2 tỷ đồng, tăng so với 117 tỷ đồng quý I/2020.

Doanh thu thuần hợp nhất quý I giảm mạnh do các dự án mới hiện đang trong quá trình xây dựng, trong khi các dự án cũ đã dần hoàn thành tiến độ và giao nhà trong các năm 2019, 2020. Lý do lợi nhuận quý I/2021 tăng trong khi doanh thu giảm mạnh nhờ công ty có khoản thu nhập khác tăng bất thường đạt 429,1 tỷ đồng, trong khi thu nhập khác của quý I/2020 chỉ 11,4 tỷ đồng.

Đây là khoản thu nhập có được từ động thái mua Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Sau khi mua lại vào quyền chi phối tại Waterfront Đồng Nai, báo cáo tài chính của Waterfront Đồng Nai được hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất Nam Long cho kỳ kế toán kết thúc vào 31/3/2021.

Waterfront Đồng Nai là doanh nghiệp hoạt động phát triển Khu đô thị Waterfront City trên quy mô diện tích 170ha tại xã Long Hưng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vừa qua, một số cổ đông chủ chốt của Nam Long có động thái bán cổ phiếu. Cụ thể, ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa đăng ký bán hơn 1,54 triệu cổ phiếu, thời gian từ 8/6/2021.

Ông Trần Xuân Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị gần đây cũng vừa kết thúc đợt bán ra 1,3 triệu cổ phiếu./.

Chí Tín