Với nhiều hoạt động và sáng kiến, chương trình đã giúp hàng ngàn phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, dần dần bắt nhịp với quá trình chuyển đổi số và tạo lập sinh kế bền vững.

Theo đó, trong hai ngày 24 - 25/11/2023, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nestlé Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai bên năm 2023 và hoạt động thực địa và tham quan nhà máy Nestlé Bông Sen tại Hưng Yên.

Ngoài đại diện 21 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang tham gia dự án và các chị em hội viên có thành tích xuất sắc, hội nghị còn có sự tham gia của đại diện Hội liên hiệp Phụ nữ của 34 tỉnh, thành cùng đại diện một số bộ, ban ngành liên quan.

Nestlé Việt Nam chung tay xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới
Bà Tôn Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (thứ 3 từ trái qua) và ông Binu Jacob - Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, tuyên dương 4 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh xuất sắc nhất.

Đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình hợp tác chiến lược giai đoạn 2022-2027 giữa Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nestlé Việt Nam. Chương trình hợp tác này là giai đoạn tiếp nối và mở rộng của giai đoạn 1 đã được hai bên triển khai chính thức từ tháng 12/2020. Tính từ năm 2021 đến nay, chương trình đã tập huấn cho 13.000 hội viên về các kiến thức, kỹ năng dinh dưỡng và sống vui khỏe.

Ông Binu Jacob - Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên trong giai đoạn thứ hai của quan hệ hợp tác song phương lâu dài giữa Nestlé Việt Nam và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ năm 2022 đến năm 2027. Bên cạnh các hoạt động về nâng cao kiến thức dinh dưỡng, trang bị kỹ năng mềm và khởi tạo mô hình sinh kế bền vững, một trong những trọng tâm hoạt động của năm 2023 và trong thời gian tới của chương trình là thúc đẩy chuyển đổi số nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu vào năm 2025 kinh tế số Việt Nam sẽ chiếm 20% GDP và tăng lên 30% vào năm 2030 của Chính phủ”.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nestlé Việt Nam cũng đã tuyên dương 19 tập thể, cá nhân từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở triển khai hiệu quả nhất chương trình “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ”./.