Ngày 18/07/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 2 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.300 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,17-6,90%/năm. Kết quả, huy động được 250 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,20%/năm, thấp hơn 0,60%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/04/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 4.101,83 tỷ đồng.

M.A