Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn: 2 năm (300 tỷ đồng), 3 năm (400 tỷ đồng) và 5 năm (300 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 800 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,8-8,0%/năm. Kết quả, huy động được 230 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,90%/năm, thấp hơn 0,29%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/12/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.000 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,25-8,39%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,25%/năm, thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/12/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 301,825 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,15-9,3%/năm. Kết quả, huy động được 201,825 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 9,2%/năm, thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/12/2013)./.

D.T