NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã xây dựng hệ thống sản phẩm tín dụng, tiết kiệm, thanh toán, ngân hàng điện tử đồng bộ và hiện đại; cơ cấu tổ chức được xây dựng lại theo thông lệ quốc tế... Đặc biệt, NCB đã đầu tư mạnh mẽ thay đổi công nghệ, ứng dụng phần mềm CoreBanking mới nhất hiện nay làm nền tảng xây dựng sản phẩm, quản lý khách hàng hiện đại, an toàn, bảo mật.

Đến nay, NCB đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, quản trị hiệu quả, tập trung phát triển theo chiến lược mới, an toàn, ổn định với quy mô phù hợp trong phân khúc mà NCB có lợi thế cạnh tranh.

Năm 2015, NCB đặt mục tiêu đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận, đẩy mạnh lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tập trung vào cá nhân, hộ gia đình, cho vay tiểu thương và tiếp tục phấn đấu hướng tới tốp ngân hàng về hiệu quả hoạt động, phát triển toàn diện, bền vững.

Được biết, NCB vừa vinh dự nhận Bằng khen do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng vì có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2014. Bằng khen chính là sự ghi nhận và động viên những nỗ lực và thành công trong tái cấu trúc của NCB trong thời gian qua./.

H.C