Cụ thể: Ngân sách trung ương đã chi từ nguồn dự phòng (bao gồm dự phòng năm 2021 chuyển sang) là 5.052 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là bổ sung kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng (729,8 tỷ đồng) và hỗ trợ cho các địa phương (3.648,3 tỷ đồng) kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh...

Ngân sách chi hơn 5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19
Chi hơn 5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Ngoài ra, ngân sách tạm cấp bổ sung 4.217 tỷ đồng cho 29 địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ cũng đã thực hiện xuất cấp 30,37 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và cứu trợ, cứu đói cho nhân dân cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm 2022.

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước 11 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách./.