Tính đến ngày 10/11/2021, Chính phủ đã quyết định chi ngân sách trung ương tổng số tiền là 35,47 nghìn tỷ đồng, trong đó chi 32,98 nghìn tỷ đồng để bổ sung cho các bộ và hỗ trợ các địa phương chi cho phòng, chống dịch (bao gồm cả mua vắc-xin), hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (bao gồm cả kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19).

Bộ Tài chính đang rà soát, đề xuất nguồn lực “Thích ứng và kiểm soát dịch Covid-19”. Ảnh: TL.
Ngân sách đã ưu tiên chi hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Đến hết tháng 10/2021, các địa phương đã sử dụng các nguồn lực của địa phương khoảng 45,09 nghìn tỷ đồng, để chi cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và các chính sách của địa phương ban hành.

Thời gian qua, các chính sách về chi ngân sách nhà nước đã tập trung ưu tiên cho phòng, chống dịch Covid-19, nỗ lực cao nhất để kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Đối với công tác phòng, chống dịch, Chính phủ đã ban hành các quy định về chi phí cách ly, khám, chữa bệnh; chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch Covid-19; chi mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch…/.