Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh ĐBSCL, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ xung quanh vấn đề liên kết vùng và tái cấu trúc ngành cá tra khu vực ĐBSCL. Việc tái cấu trúc ngành cá tra cần có quy hoạch rõ ràng (Ảnh: Vietq) Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Lê Vĩnh Tân cho rằng, thời gian qua Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đóng vai trò quan trọng trong vấn đề liên kết và phát huy nội lực của vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, liên kết vùng ở Tây Nam Bộ hiện nay cần phải xác định rõ các vấn đề về phạm vi liên kết, nội dung liên kết và hình thức liên kết nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện hình thành và phát triển một số cụm liên kết chủ lực của vùng ĐBSCL về lúa gạo, cây ăn trái và thủy sản. Đối với vấn đề tái cấu trúc ngành cá tra hiện nay, ý kiến của các viện trường cũng như Hiệp hội Cá tra Việt Nam cho thấy, việc tái cấu trúc phải cải thiện được chất lượng sản phẩm, giữ được niềm tin khách hàng; đồng thời gia tăng lợi ích của các chủ thể tham gia. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất là tái cấu trúc chuỗi liên kết ngành để đảm bảo việc thống nhất giữa khâu sản xuất và phân phối ra thị trường; giữa người nuôi với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với nhau. Đồng thời, cần tiến hành tái cấu trúc về tài chính doanh nghiệp và tái cấu trúc về quản trị doanh nghiệp nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các bên gồm ngân hàng, doanh nghiệp và người nuôi. Ông Vũ Trọng Bình, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, ngành cá tra hiện nay cung đã vượt cầu nghiêm trọng. Việc tái cấu trúc ngành cá tra cần có quy hoạch rõ ràng, có bước đi phù hợp theo lộ trình cụ thể. Đó là phải xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng và tác động vốn khoa học công nghệ đầu tư theo toàn chuỗi./.

Theo VOV