Thanh Tùng

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai để áp mã hàng hóa. Ảnh: Thanh Tùng

Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp (DN) liên quan đến mã hàng hóa và hoạt động kiểm tra sau thông quan.

Theo phán ánh của DN, hiện DN phải đối mặt với nhiều rủi ro liên quan tới thuế xuất nhập khẩu. Điều này xuất phát từ việc các mô tả hàng hóa gắn với mã HS hiện vẫn chưa thực sự rõ ràng, chưa giúp người thực thi có thể phân định thuận lợi, nên 1 mã hàng (Mã HS) có thể áp cho vài mặt hàng hoặc nhiều mã hàng có thể áp cho 1 mặt hàng trong thực tế, dẫn đến tình trạng, ở thời điểm nhập khẩu, DN được cơ quan hải quan ấn định 1 mã, sau vài năm khi kiểm tra sau thông quan thì lại yêu cầu áp mã khác và truy thu thuế.

Vì vậy, DN gặp rủi ro dẫn tới phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế khi khai mã HS khác với mã do hải quan áp.

Về khó khăn, vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hài quan cho biết, đang tiếp tục thực hiện các nội dung sau để phân loại, xác định mã số HS được thuận lợi thống nhất.

Cụ thể, ngành Hải quan tích cực phối hợp với các nước đàm phán xây dựng Danh mục HS, Danh mục Biểu thuế ASEAN, đưa các mặt hàng dễ lẫn, khó phân loại vào Danh mục với các tiêu chí phân biệt rõ ràng để thực hiện thống nhất, tránh gây nhầm lẫn, chống lấn trong cách hiểu.

Ngành Hải quan sẽ ban hành công văn hướng dẫn thống nhất đối với các mặt hàng khó, phức tạp, các mặt hàng có ý kiến của Tổ chức Hải quan thế giới để đảm bảo việc áp dụng Danh mục HS tuân thủ đúng mô tả và cách hiểu thống nhất với các nước ASEAN và các thành viên WTO.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các Danh mục quản lý chuyên ngành, thống nhất việc áp dụng mã số đối với hàng hóa quản lý chuyên ngành, phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế và đảm bảo đủ tiêu chí để phân loại hàng hóa.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tập trung để tra cứu, thống nhất trong thực hiện phân loại hàng hóa; tiếp tục được nâng cấp/ xây dựng hệ thống mới để tạo thuận lợi, hỗ trợ DN có thể sử dụng tra cứu, tham khảo trong quá trình khai báo mã số HS, đồng thời để thống nhất trong thực hiện phân loại hàng hóa; tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ hải quan và cộng đồng DN nhằm nâng cao nhận thức, năng lực trong lĩnh vực phân loại hàng hóa.

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của DN để nghiên cứu, rà soát để sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm tạo thuận lợi tối đa cho DN trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa./.

Ngọc Linh