hải quan

Cán bộ hải quan hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

207 thủ tục kết nối NSW

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, năm 2020, với vai trò cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, Bộ Tài chính và ngành Hải quan đã tích cực hỗ trợ các bộ, ngành triển khai các thủ tục hành chính mới tham gia NSW, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN).

Kết quả, trong năm 2020, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai chính thức thông qua NSW đối với 10 thủ tục hành chính mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 9 thủ tục hành chính của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan đã hỗ trợ việc xây dựng mới và đã hoàn thành kiểm tra kết nối, đang chuẩn bị triển khai chính thức 16 thủ tục hành chính mới của Bộ Công thương (6 thủ tục), Bộ Quốc phòng (6 thủ tục) và Bộ Y tế (4 thủ tục); nâng cấp/cập nhật 2 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đang kiểm thử kết nối 1 thủ tục của Ngân hàng Nhà nước, 6 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Với kết quả tích cực nêu trên, thống kê đến cuối tháng 12/2020, có 207 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên NSW, với hơn 3,5 triệu hồ sơ của hơn 43.000 DN.

Để việc triển khai NSW đạt chất lượng, hiệu quả, trong năm 2020, ngành Hải quan đã tổ chức 10 đợt tập huấn đào tạo và hỗ trợ người dân, DN, các bộ, ngành trong quá trình triển khai các thủ tục mới. Cơ quan hải quan cũng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn DN trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, Bộ phận hỗ trợ thường trực (Helpdesk) của Tổng cục Hải quan.

Xây dựng nền tảng pháp lý đảm bảo vận hành NSW hiệu quả

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho hay, trong thời gian tới, cơ quan hải quan tiếp tục tập trung vào việc hỗ trợ các bộ, ngành triển khai NSW; tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét phê duyệt các kế hoạch, đề án công nghệ thông tin đảm bảo cho hoạt động vận hành NSW giữa các bên tham gia.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung khớp nối với tiến độ xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa để đồng bộ về cơ sở pháp lý và công cụ thực hiện.

Năm 2021, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cũng tập trung phối hợp với các bộ, ngành phấn đấu hoàn thành triển khai NSW theo Kế hoạch tại Quyết định 1254/QĐ-TTg; Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1254/QĐ-TTg và kết luận của Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo 1899 tại phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban.

Đảm bảo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, ngành Hải quan sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý và xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin thông qua NSW. Tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin và hoàn thiện Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

Đồng thời, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ người dân, DN, các bộ, ngành triển khai NSW, ASW./.

Ngọc Linh